Domov

O nás

Služby

Kontakt

Zariadenie opatrovateľskej služby Jesienka, nezisková organizácia
Sídlo: Turgenevova 9, 040 01 Košice
IČO: 35 581 271
Email: jesienka@gmail.com
Web: www.jesienka.eu
Štatutárny zástupca: Ing. Matúš Kubák PhD. (0910 907 245)
Kontaktná osoba: Ing. Anna Kubáková (0903 904 822)